@School

Interview

Jolanda Sijtsma

“Een diploma is belangrijk, het staat aan de basis van je verdere carrière"

IVIO@School biedt onderwijsprogramma’s op maat. Op het voortgezet speciaal onderwijs (vso), maar ook in het regulier onderwijs. Ze worden bijvoorbeeld gevolgd door leerlingen die al lang thuiszitten door ziekte. ”De terugkeer naar school is altijd ons uitgangspunt. Wij zijn echt een alternatief en nemen een school veel werk uit handen.”

IVIO@School is er niet alleen voor het vso, maar ook voor leerlingen in het reguliere onderwijs?

“Ja, wij zijn er voor alle leerlingen die passend onderwijs nodig hebben omdat ze niet naar school kunnen, zijn uitgevallen, dreigen uit te vallen of maar een paar uur naar school kunnen. Dat zijn bijvoorbeeld leerlingen die de ziekte van Lyme hebben. Maar we verzorgen ook het onderwijs van leerlingen die hoogbegaafd zijn, aan topsport doen of een modellencarrière hebben en dus minder op school kunnen zijn. Voor heel veel leerlingen is maatwerk nodig qua onderwijs. Heel belangrijk, want alleen met onderwijs op maat kunnen zij een diploma halen. En dat diploma staat aan de basis van je verdere carrière.”

De scholing op maat kan gegeven worden aan leerlingen die thuiszitten, maar ook aan leerlingen die op school zijn.

“Klopt. We verzorgen ook lessen voor leerlingen die een individueel programma nodig hebben, maar gewoon op school zitten. Zo hebben we het onderwijs ingericht voor een onderwijsinstelling waar een groep leerlingen zit met autisme. Door de scholing op maat zorgen we voor een omgeving met structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.”

Jolanda Sijtsma

0320 - 29 23 80

Functie: Adviseur en eerste aanspreekpunt voor ouders en onderwijsconsulenten

Wat? Biedt scholen een onderwijsconcept voor leerlingen die passend onderwijs nodig hebben, van vmbo-tl tot 6 vwo
Trots: “Leerlingen moeten bij ons heel zelfstandig werken en dat lukt goed met de docent op afstand. Belangrijk, want scholing is het begin van je toekomst.”

"Voor heel veel leerlingen is maatwerk nodig qua onderwijs. Heel belangrijk, want alleen met onderwijs op maat kunnen zij een diploma halen"

Hoe werkt IVIO@School voor de leerling in het regulier onderwijs?

“Wij koppelen de leerling aan een vakdocent, leveren de lesmaterialen, verzorgen de lessen op afstand, geven feedback en doen ook de toetsen. De leerling werkt zelfstandig aan de vakken en onze vakdocent geeft hem of haar onderwijs op afstand. De lessen zijn in een elektronische leeromgeving. In de digitale lesmap staat precies omschreven wat de leerling moet doen. Elke maand levert de leerling een toets in bij de docent volgens een vast schema.”

Wil een school niet liever zelf deze leerlingen begeleiden?

“Jazeker, maar ‘gewoon’ lesgeven kost docenten erg veel tijd. Maatwerk ontwikkelen voor een leerling die een individueel programma moet volgen, kost extra tijd en organisatie. Tijd die er vaak niet is. Wij hebben dat allemaal geregeld: voor elk vak hebben wij een bevoegde docent op elk niveau. Docenten werken op afstand en er is een digitaal leerlingvolgsysteem. Elk soort passend onderwijs kunnen wij dus regelen.”

Is de school verplicht een leerling te begeleiden als die ziek is of veel thuiszit?

“Ja, elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Scholen hebben de verantwoordelijkheid een onderwijsplek te bieden. Wij zijn er dus ook vaak maar tijdelijk; de leerling blijft bij de school ingeschreven, de school blijft bevoegd gezag. Daarnaast zijn wij altijd in gesprek met de school over de voortgang. De terugkeer naar school is altijd ons uitgangspunt. Wij zijn echt een alternatief die hen heel veel werk uit handen neemt.”

Als een leerling door omstandigheden veel lessen mist, hoe pakt hij of zij dat op via IVIO@School?

“Een leerling die bijvoorbeeld veel ziek is geweest en wekenlang niet kon werken aan school, kan in dit lesprogramma gewoon weer de draad oppakken zodra dat voor diegene mogelijk is. Leerlingen kunnen namelijk flexibel door het lesprogramma gaan. Het lesprogramma duurt ook langer: 18 maanden, in plaats van september tot juli.”

Hoe komen scholen terecht bij IVIO@School?

“Via een leerplichtambtenaar, een onderwijsconsulent of een docent die al eerder met ons heeft gewerkt.”

“De terugkeer naar school is altijd ons uitgangspunt. Wij zijn echt een alternatief die hen heel veel werk uit handen neemt”

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over IVIO@School? Mail dan naar: info@ivioschool.nl