@School

Interview

Gerwin Boertjes

"Wij verzorgen het onderwijs zodat de school zich volop kan focussen op ondersteuning en begeleiding"

IVIO@School verzorgt onderwijs op tl-, havo- en vwo-niveau op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) cluster 3 en 4. De leerlingen worden gekoppeld aan tweede- en eerstegraads vakdocenten en een digitaal lesprogramma. “De leerling kan altijd zelfstandig door de lesstof lopen, omdat er stap voor stap staat wat ze moeten lezen en moeten doen.”

IVIO@School wordt vooral gebruikt in het vso?

“Ja, wij verzorgen onderwijs op tl-, havo en vwo-niveau aan leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Dat doen we met vakdocenten die les geven op afstand. Die leerlingen zitten dus gewoon op hun eigen school, maar volgen het IVIO@School onderwijsprogramma via onze vakdocenten. Zij worden wel begeleid door een mentor van school, die blijven hun leerlingen ondersteunen en begeleiden.”

Waarom hebben deze vso-scholen de onderwijsprogramma’s van IVIO@School nodig?

“In het vso geven vaak docenten les die een pabo bevoegdheid hebben en dus alle vakken moeten geven. In leerjaar een en twee gaat dat vaak nog prima. Maar vanaf leerjaar drie wordt de stof van de vakken dermate specifiek, dat leerkrachten er niet langer mee uit de voeten kunnen. De vakken moeten dan echt door een vakdocent worden gegeven. Qua kosten en organisatie is het voor vso-scholen vaak onmogelijk een vakdocent aan te trekken voor elk vak. Als ze met IVIO@School werken, hoeft dat ook niet meer. Wij zorgen voor het onderwijsprogramma en de bevoegde docenten. De school kan zich volledig focussen op zaken als het mentoraat, de pedagogische begeleiding en een veilig leerklimaat op school.”

Gerwin Boertjes

06 - 23 91 34 62

Functie: Adviseur onderwijs bij IVIO@School

Wat? IVIO@School verzorgt onderwijs op tl-, havo- en vwo-niveau aan leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.
Trots: “Wij zorgen voor het onderwijsprogramma en de docenten. De school kan zich volledig focussen op zaken als het mentoraat, de pedagogische begeleiding en een veilig leerklimaat op school.”

IVIO@School ontzorgt, maar voegt ook vakkennis toe.

“Klopt, voor scholen is het echt een zorg minder. Wij leveren de lesmethode aan en de lesmap, dat is een soort docent op papier. Hierin staat de planning en alle uitgewerkte lessen. De leerling kan dus altijd zelfstandig door de lesstof lopen omdat er stap voor stap staat wat ze moeten lezen en moeten doen.”

De leerlingen voor wie de onderwijsprogramma’s zijn ontwikkeld, doen qua intelligentie niet onder voor leerlingen in het regulier onderwijs.

“Klopt. Wij geven onderwijs aan leerlingen in cluster 3, dat zijn de leerlingen met fysieke beperkingen, maar vooral aan leerlingen in cluster 4, dat zijn leerlingen met autisme, angststoornissen of andere psychische problematiek. Dat zegt allemaal niets over het cognitieve niveau van deze leerlingen, maar wel dat zij extra ondersteuning nodig hebben. Omdat wij het onderwijs verzorgen, kan de school zich richten op de rest van de problematiek die speelt bij een kind. Zo zijn sociale vaardigheden een competentie die veel autistische leerlingen best lastig vinden.”

"Omdat wij het onderwijs verzorgen, kan de school zich richten op de rest van de problematiek die speelt bij een kind"

De docenten van IVIO@School moeten ook extra zijn toegerust voor deze doelgroep.

“Dat is helemaal waar. De leerlingen in het vso hebben dezelfde intelligentie als leerlingen in het regulier onderwijs. Onze docenten zijn ook niet ‘anders’. Toch vergt deze groep soms een andere aanpak. Zo is goed feedback geven belangrijk. Een leerling met autisme kan bijvoorbeeld compleet blokkeren als hij op een verkeerde manier feedback krijgt. Het zijn zaken waar onze docenten extra aandacht voor hebben.”

Wat zou er gebeuren met deze groep leerlingen als er niet een onderwijsprogramma zou bestaan zoals IVIO@School?

“Dan zouden deze leerlingen niet het onderwijs krijgen dat past bij hun cognitieve niveau. En dat is schadelijk. Als ze niet het onderwijs op niveau krijgen, kunnen zij zich niet goed ontwikkelen en ontwikkelen ze allerlei andere problematiek. Maar het is ook een gemiste kans voor ‘ons’, en dan bedoel ik Nederland. We zouden ontzettend veel kwaliteiten mislopen in Nederland omdat deze kinderen vaak echt wel hoger of universitair onderwijs aankunnen.”

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over IVIO@School? Mail dan naar: info@ivioschool.nl