@School

Gespecialiseerd in onderwijs op maat

IVIO@School verzorgt onderwijs op tl-, havo- en vwo-niveau op het voortgezet speciaal onderwijs (vso). IVIO@School koppelt de leerlingen aan tweede- en eerstegraads vakdocenten, een digitaal lesprogramma en, als dat wenselijk is, ook aan een mentor. Zo kan elke leerling passend onderwijs krijgen en wordt de school ontzorgd. Omdat de onderwijsprogramma’s maatwerk zijn, kunnen ze ook worden gevolgd door individuele leerlingen in het reguliere onderwijs die bijvoorbeeld al lang thuiszitten door ziekte. Ook kan dit onderwijs ingezet worden binnen het reguliere voortgezet onderwijs wanneer er op school geen vakdocent aanwezig is.

“Wij verzorgen het onderwijs, zodat de school zich volop kan focussen op ondersteuning en begeleiding”

Gerwin Boertjes - Adviseur onderwijs bij IVIO@School

IVIO@School - doe je dat op school, thuis of op locatie?

Een voordeel van IVIO@School is de flexibiliteit in locatie. Zo zijn er leerlingen die met de pakketten binnen school werken, bijvoorbeeld in een speciale maatwerkklas. Daarnaast zijn er leerlingen die op een dagbestedings- of zorglocatie of thuis met IVIO werken. Ongeacht waar het onderwijs gevolgd wordt, blijft het altijd belangrijk dat er begeleiding is bij het onderwijsproces. Hoe beter de begeleiding, hoe groter de kans op succes!

IVIO@School

  • werkt met reguliere methodes
  • werkt met bevoegde docenten
  • kan op ieder moment gestart worden
  • is in tempo en niveau vrij te bepalen
  • opereert landelijk
  • blijft in gesprek met de school
  • bereidt voor op het staatsexamen

Hoe belangrijk is de mentorrol?

De mentorrol is naast de vakinhoudelijke begeleiding van de IVIO-docenten erg belangrijk, met name bij de leerlingen die tijdelijk thuisonderwijs volgen. Leerlingen met een directe begeleider op locatie of een IVIO-mentor op afstand zijn vaker succesvol dan leerlingen die op afstand begeleid worden door een mentor van de school van inschrijving. Hieruit blijkt dat naast de vakinhoudelijke begeleiding van de docent op afstand er ook een betrokken mentor nodig is die het proces coördineert.

IVIO@School niet exclusief voor vso!

IVIO@School verzorgt onderwijs op tl-, havo- en vwo-niveau aan leerlingen in het vso maar ook voor reguliere scholen zonder vakdocent. Met de IVIO-lesprogramma’s kan invulling gegeven worden aan elk vak.

"Voor elke leerling die uitvalt of dreigt uit te vallen, is het belangrijk dat zij onderwijs krijgen, zodat zij ook op school kunnen blijven en een diploma halen"

Jolanda Sijtsma - Adviseur en eerste aanspreekpunt voor ouders en onderwijsconsulenten

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over IVIO@School? Mail dan naar: info@ivioschool.nl