IVIO

IVIO ontzorgt scholen met maatwerk voor individuele leervragen en passend onderwijs

Ieder mens is uniek. En dat maakt onze wereld zo interessant, maar soms ook erg lastig. Zeker als je voor de klas staat. Een klas vol pubers met allemaal hun eigen meningen en leerstijlen - ga er maar aan staan! Maar iedere docent weet dat sommige leerlingen nog meer uniek zijn dan anderen, omdat ze door ziekte of autisme thuiszitten. Of omdat ze op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten, blind zijn of als puber zo getalenteerd zijn dat hij of zij werkt en daarom veel in het buitenland is. Voor al die kinderen is er maar een soort onderwijs dat werkt: maatwerk. IVIO helpt docenten en scholen hiermee. Met een team docenten, examenmakers en boekeninkopers maken zij onderwijs op maat en ontzorgen zij scholen.

IVIO@School

Onderwijsprogramma’s per vak voor vmbo-tl, havo- en vwo voor leerlingen binnen het vso die door externe omstandigheden niet naar school kunnen.

IVIO-Examenbureau

Examinering voor scholen en particuliere opleiders die geen gebruik kunnen of willen maken van reguliere overheidsexamens.

IVIO-Boeken

Ondersteuning bij de aanschaf van boeken en andere leermiddelen voor het vso.

Het fundament van IVIO: pedagoog Philip A. Kohnstamm

IVIO verzorgt goed onderwijs voor de minder kansrijke leerlingen en volwassenen in onze samenleving. Dit doet IVIO in de geest van de oprichter, professor dr. Philip A. Kohnstamm, een van de meest vooruitstrevende pedagogen uit het begin van de vorige eeuw van ons land. Hij richtte IVIO op in 1936 als Instituut Voor Individuele Ontwikkeling.


In Kohnstamms visie kunnen mensen alleen deelnemen aan de maatschappij als zij beschikken over goede kennis en vaardigheden. Elk mens moet die mogelijkheid krijgen en dat start met goed onderwijs.


In 2002 zijn de afdelingen van Stichting IVIO overgezet in een aantal zelfstandige bedrijven en werd IVIO onderdeel van de Kennis, Marketing en Media Groep. IVIO verbetert en innoveert het onderwijs en draagt, nog steeds in de geest van de oprichter, bij aan participatie van mensen in de samenleving.

"We kunnen ons niet veroorloven dat in Nederland een snipper talent verloren gaat"

Deze quote uit het rapport ‘Leren excelleren’ van het Innovatieplatform sluit naadloos aan bij de visie van Philip A. Kohnstamm. De vooruitstrevende pedagoog pleitte voor vernieuwend, individueel onderwijs. Bij het ontwikkelen van de IVIO-opleidingen werd (en wordt nog steeds) uitgegaan van de volgende onderwijskundige principes: individualiseren van het aanbod, activeren van de cursist en actualiseren van de leerstof.

Andere onderdelen van IVIO zijn:

  • IVIO Wereldschool - biedt Nederlands onderwijs in het buitenland, zowel basis- als voortgezet onderwijs, of een specifiek vak.
  • IVIO Opleidingen - verzorgt taaltrajecten op individueel niveau en leerdoelen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een van de IVIO-onderdelen? Mail ons dan:

IVIO@School: info@ivioschool.nl

IVIO-Examenbureau: examenbureau@ivio.nl

IVIO-Boeken: boeken@ivio.nl