Examenbureau

Interview

Gerda van Gelderen

“Iedereen verdient het om met een diploma te kunnen laten zien wat hij in zijn mars heeft"

“Iedere leerling verdient het om met een diploma van school te gaan - ongeacht zijn of haar niveau of aandoening. Voor elke leerling is een diploma of certificaat een belangrijke persoonlijke succeservaring waaruit hij of zij veel zelfwaardering put. En het geeft natuurlijk kans op doorstroming naar MBO en een baan. Werken aan een diploma geeft leerlingen een doel, waardoor voortijdige schooluitval daalt en prestaties verbeteren.”

Het IVIO-Examenbureau maakt examens voor leerlingen in het praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dat is een bijzondere doelgroep.

“Klopt, het praktijkonderwijs is voor leerlingen van wie na didactisch onderzoek is gebleken dat zij recht hebben op deze vorm van voortgezet onderwijs. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en maximaal 80. Leerlingen op het praktijkonderwijs zijn niet examenplichtig en zijn dus niet diplomagericht aan het leren. Maar vaak wil een school, en ook de leerling zelf, toch een diploma of certificaten halen. En dat is logisch, want ook deze groep leerlingen stroomt uit naar werk en heeft een startkwalificatie nodig.”

En hoe zit dat met een examen op een vso-school?

“Op een vso-school heeft de leerling de mogelijkheid om aan dezelfde eindtermen te voldoen als in regulier onderwijs, zoals vmbo of havo. Dit gaat eventueel gepaard met een verlenging van de schooltijd, waardoor er meer tijd is voor het aanleren van vaardigheden. Op vso-scholen zitten leerlingen die blind, slechtziend of doof zijn of bijvoorbeeld een spasme hebben. Of kinderen met ernstige ADHD, autisme of psychiatrische problemen. Er is specifieke aandacht voor de aandoening of de handicap van leerlingen en dat geldt natuurlijk ook voor het examen. Het kan dus zijn dat door de aandoening een leerling een aanpassing nodig heeft in het examen, denk aan examens in braille, een voorleeshulp of een spraakcomputer.”

Gerda van Gelderen

06 - 30 41 77 43

Functie: Manager Examenbureau

Wat? Gespecialiseerd in het maken, afnemen en nakijken van het examenproces voor het Praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
Trots: “Soms zie ik leerlingen met een laag niveau bij een diploma-uitreiking met vier certificaten in hun handen staan stralen. Zij zijn heel trots, maar wij ook. Op elk niveau is een diploma een succeservaring. Dat gun je echt iedere leerling.”

"Het is belangrijk dat leerlingen hun examen halen, want dat zet ze enorm in hun kracht"

Hoe belangrijk is de succeservaring van een diploma halen in het praktijkonderwijs?

“Heel erg belangrijk! Omdat het vaak kinderen zijn die bijvoorbeeld niet goed kunnen leren, of veel hebben meegemaakt en dus veel te maken hebben gehad met schooluitval, wil je ze een examen laten doen op hun eigen niveau dat ook echt haalbaar is. Daarom doen ze altijd eerst een proefexamen. Het is belangrijk dat ze dat examen halen, want dat zet ze enorm in hun kracht. Elke leerling kan per vak een certificaat halen op verschillende niveaus.”

Jullie ontzorgen scholen met het maken van examens. Wat bedoelen jullie daarmee?

“Wij maken het de scholen zo makkelijk mogelijk in het maken en afnemen van de examens volgens de landelijke, bestaande normen van het SLO/Meijerink. Dat doen we door examens te ontwikkelen, proefexamens te verzorgen, het nakijken te verzorgen en diploma’s te maken.”

Waar stromen de leerlingen na het examen uit?

“Dat is heel verschillend en sterk afhankelijk van hun niveau. Het varieert van een zelfstandige werkplek of het mbo tot werken onder begeleiding of een dagbesteding. Maar ook dan is het prettig dat je laat zien dat je op bepaalde vakken een diploma hebt gehaald.”

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over IVIO-Examenbureau? Mail dan naar: examenbureau@ivio.nl