Examenbureau

Een diploma is een startkwalificatie en een persoonlijke succeservaring

IVIO-Examenbureau maakt examens voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of Praktijkonderwijs (PrO). Van algemene vakken tot beroepsgerichte vakken. Dat vereist bijzondere auteurs die de examens maken, maar ook bijzondere begeleiding of de inzet van hulpmiddelen. 52 weken per jaar staat er een examen klaar - op elk denkbaar niveau, voor elk vak en met elk soort begeleiding - van spraakcomputers tot voorleeshulp.

“Iedereen verdient het om met een diploma te kunnen laten zien wat hij in zijn mars heeft”

Gerda van Gelderen - Manager Examenbureau

IVIO-Examenbureau

 • IVIO-Examenbureau is gespecialiseerd in het volledige examenproces
 • Het is 52 weken per jaar mogelijk om examen te doen
 • Werkt met KSE-examens*

Overzicht examenvakken

 • Nederlands
 • Rekenen/wiskunde
 • Engels
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Maatschappijleer
 • Burgerschap

ICT

 • Computertypen
 • Basisvaardigheden spreadsheet
 • Basisvaardigheden tekstverwerking
 • Kernvaardigheden spreadsheet
 • Kernvaardigheden tekstverwerking


Beroepsgerichte vakken

 • Bedrijfsoriëntatie
 • Receptiewerk en telefoneren
 • Secretariaatspraktijk
 • Sociale vaardigheden op het werk
 • Praktijkexamen schoonmaak microvezelmaterialen
 • Praktijkexamen schoonmaak in de groothuishouding
 • Pro Veilig Werken
 • Schoonmaakexamens

De IVIO-Examenbureau Schoonmaakexamens zijn ideaal voor leerlingen die willen doorstromen naar werk. Ze toetsen vaardigheden uit de praktijk van de groothuishouding.

IVIO-Examenbureau verzorgt ook de examinering voor mensen die vanuit de gemeente aan de taaleis moeten voldoen, bijstand ontvangen en die nog niet aan die eis voldoen. Zij moeten dus Nederlandse les volgen en geëxamineerd worden.

Van inschrijving examen tot diploma

Klik op onderstaande link om te ontdekken hoe wij te werk gaan.

* KSE examens - KSE staat voor Kwalificatie Structuur Educatie. Dit houdt in dat de eindtermen van de verschillende schoolvakken op zes niveaus zijn opgesteld door Stichting Leerplan Ontwikkeling en een landelijke geldigheid hebben. Stichting IVIO heeft aansluitend op de KSE-normering examens ontwikkeld voor niveau 1 (maatschappelijke redzaamheid) t/m 4 (vmbo-tl) en neemt deze examens af.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over IVIO-Examenbureau? Mail dan naar: examenbureau@ivio.nl