Boeken

Interview

Jan van Wijhe

“We maken het onderscheid door onze service op maat en een persoonlijke benadering"

De inkoop van boeken in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (PrO) verdient een andere, persoonlijke benadering weet IVIO Boeken. Omdat zij de issues kennen en ook de onderwijsinstellingen, kunnen zij de scholen daarin ontzorgen. “Bij veel scholen heeft één docent de taak gekregen boeken te bestellen. Dat is nogal een logistieke klus! Zodra wij in beeld zijn, kan dat allemaal bij die docent weg. Zo kunnen scholen zich bezighouden met onderwijs - wij doen de controle, bestellingen, inkoop en levering van de boeken.”

Welke onderwijsinstellingen bestellen bij IVIO-Boeken?

“Wij leveren veel aan de vso- en PrO-scholen, dat zijn scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs. Dat is een heel andere wereld dan de scholen in het reguliere voortgezet onderwijs. Daar wordt vaak de inkoop gedaan door een stichting waaronder de school valt. De aankoop van de boeken moet worden aanbesteed en die contracten liggen meestal voor vier jaar vast. De inkoop van boeken in het vso en PrO verdient een andere, persoonlijke benadering. En dat zie je bij ons terug. Je kent elke school persoonlijk en weet wat daar speelt. Ook leveren wij aan ROC’s en particuliere opleiders, zoals bijvoorbeeld taalaanbieders. Zij bestellen gedurende het hele jaar, pas op de momenten dat er op korte termijn een cursus start.”

Klanten hebben baat bij een persoonlijke aanpak als het aankomt op de inkoop van boeken, waarom?

“Omdat je in het vso qua inkoop van boeken flexibeler moet kunnen zijn dan in het gewone onderwijs. Je hebt in het vso niet gedurende het hele jaar hetzelfde aantal leerlingen; er komen leerlingen bij en er gaan leerlingen weg. We moeten dus het hele jaar boeken inkopen, en niet alleen in de zomer. Ook veranderen de leerlingen gedurende het jaar soms van niveau en moeten ze ander lesmateriaal krijgen. Je moet dus veel flexibeler zijn in het aankopen en leveren van boeken. Dat kunnen wij omdat we een kleine organisatie zijn en alle uitgevers en ook alle onderwijsinstellingen kennen. Door die persoonlijke aanpak bedienen wij juist deze markt veel beter.”

Jan van Wijhe

06 - 51 12 05 16

Functie: Accountmanager van IVIO-Boeken

Wat? IVIO-Boeken is de onmisbare schakel tussen de onderwijsinstelling en alle uitgevers van leermiddelen. Door het dagelijks contact met zowel de opleiders, de scholen als de uitgevers, is IVIO-Boeken op de hoogte van alle ontwikkelingen in de markt en kan zij scholen vakkundig adviseren over de inkoop van de leermiddelen.
Trots: "Je kent elke school persoonlijk en weet wat daar speelt."

Is die persoonlijke aanpak ook van belang voor particuliere opleiders en ROC’s?

“Ja, voor particuliere opleiders geldt dit ook; zij willen op het juiste moment geleverd krijgen. Zij weten vaak voorafgaand aan de start van de cursus niet exact hoeveel cursisten er gaan starten. Wij factureren pas achteraf, op het moment dat de cursus is gestart en de te veel bestelde boeken mogen bij ons kosteloos retour. Hierdoor hoeven onze klanten niet langer pas één dag voorafgaand aan de cursus het exacte aantal boeken te bestellen. Ook hoeven zij niet langer een eigen voorraad bij te houden. Dit scheelt voor hen ontzettend in tijdsdruk en in kosten, maar vraagt wel om een goede en betrouwbare samenwerking.”
“Ook ROC’s hebben behoefte aan een persoonlijke benadering. Bij de meeste afdelingen binnen een ROC zijn de studenten zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de leermiddelen, maar bij de afdeling Educatie werkt dit anders. Zij geven bijvoorbeeld ook taal- en inburgeringscursussen, waarvoor zij zelf het lesmateriaal inkopen. Wij zorgen er voor dat zij op tijd over het juiste lesmateriaal beschikken.”

“Voor particuliere opleiders en ROC’s zit de meerwaarde in het bestelgemak bij één vast contactpersoon, het achteraf factureren en het kosteloos retour mogen sturen van teveel bestelde boeken”

Een onderwijsinstelling kan ook zelf boeken bestellen. Wat is de meerwaarde van IVIO-Boeken?

“Op veel vso-scholen is het zo dat een docent of intern begeleider ook de taak van boekencoördinator heeft. Deze man of vrouw moet bij al zijn collega’s navragen welke boeken er nodig zijn. Die lijst moet hij voordat hij kan gaan bestellen, eerst controleren op uitverkochte titels of nieuwe versies. Ook het bestellen vergt veel tijd, omdat alles is verdeeld onder vier tot zes uitgeverijen. De bestelling moet worden bijgehouden en zodra de boeken binnenkomen moet alles worden uitgezocht en verdeeld onder de docenten en leerlingen. Dat is nogal een logistieke klus! Zodra wij in beeld zijn, kan dat allemaal bij die ene docent weg. Hij hoeft alleen maar een bestellijst in te leveren en de rest doen wij. Zo hoeven scholen zich alleen maar bezig te houden met onderwijs - wij doen de controle, de bestellingen, inkoop en de levering van de boeken.”

“Voor particuliere opleiders en ROC’s zit de meerwaarde in het bestelgemak bij één vast contactpersoon, het achteraf factureren en het kosteloos retour mogen sturen van de teveel bestelde boeken. Wij zorgen er voor dat zij ruim op tijd hun boeken kunnen bestellen. Dit geeft hen een rustig gevoel, zonder dat dit voor hen extra werkzaamheden en kosten met zich meebrengt.

Moet je je als boekinkoper ook kunnen inleven in deze doelgroep en leerlingen? Het zijn toch boeken voor een bijzondere groep leerlingen.

“Dat klopt. En die doelgroep kennen wij natuurlijk al erg goed door IVIO@School en IVIO-Examenbureau. We weten als geen ander wat de wensen van deze doelgroepen zijn en tegen welke obstakels zij aanlopen.”

IVIO-Boeken kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak - hoe merk je dat?

“Scholen hebben maar één contactpersoon voor hun boeken en dat ben ik. En ik zorg dat alles bij alle uitgeverijen wordt besteld, bij ons binnenkomt, en wordt gesorteerd zoals de klanten het willen. Wij zijn een kleine organisatie en vinden persoonlijke service erg belangrijk, daarmee willen wij ons ook onderscheiden. Laatst belde een klant, een taalaanbieder, die ineens een paar boeken extra nodig had voor de cursus die ’s avonds zou gaan starten. Er hadden zich op het laatst extra cursisten aangemeld en die wilde zij niet teleurstellen. Dus toen ben ik in de auto gestapt en heb die boeken bij haar langs gebracht. Het geeft mij een goed gevoel als ik op die manier een meerwaarde kan zijn voor mijn klanten.”

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over IVIO-Boeken? Mail dan naar: boeken@ivio.nl